Generelle betingelser

Alt det med småt, som skal være der...

Hos Yogauddannelsen v/Tanja Sofie modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

Særlige kriterier for betalingskort

Maestro

Du kan ikke betale med Maestro kort.

Visa Electron

Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).


§1 Medlemskab

Når du køber plads på Yogauddannelsen v/Tanja Sofie kan det sammenlignes med et medlemskab som er personligt, og det må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan vi hos Yogauddannelsen v/Tanja Sofie forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Yogauddannelsen.

§2 Betingelser

Hos Yogauddannelsen v/Tanja Sofie kan vi ændre betingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive varslet til medlemmerne pr. mail eller post.

§3 Varighed/Medlemskab

Ved Yogauddannelssenv/Tanja Sofie er tilmelding bindende for den kommende sæson, jvfr. priser på hjemmesiden. Der betales enten forud eller i rater. Hvis du vælger at betale hele beløbet forud, vil der ikke komme flere opkrævninger. Betaler du i rater, kommer der kun de nævnte rater og opkrævning ophører, når raterne er betalt.

§4 Opsigelse/refusion

Yogauddannelsenv/Tanja Sofie er består af forløb af forskellig varighed – alt efter hvad vi tilbyder. Tilmelding er bindende (se dog $13 om fortrydelsesret) og forløbet kan ikke afbrydes, men i særlige tilfælde kan pladsen overdrages til en anden person, som deltageren selv finde,. Bemærk dog, at dette til enhver tid skal godkendes af Yogauddannelsen v/Tanja Sofie, der har ret til at nægte optagelse af en elev, hvis det (for eksempel, men ikke kun) vurderes, at vedkommende ikke passer ind på holdet. Det er ikke muligt at få refunderet betaling, ligesom resten forfalder til betaling, hvis du betaler i rater også selvom du (mod forventning) stopper dit forløb inden sidste rate er betalt.

§5 Prisændringer

Ved Yogauddannelsenv/Tanja Sofie vil der ikke ske prisændringer for næst kommende/igangværende hold. Evt. prisstigninger vil i givet fald først ske pr. efterfølgende sæson og vil aldrig påvirke allerede indgåede medlemsskaber.

§6 Ledige pladser

Der sælges kun det antal pladser, som der er plads til, og derfor vil der altid være plads nok på holdet.

§7 Afbud

Selvom du som deltager på yogauddannelsenv/Tanja Sofie har gratis adgang til at træne på alle hold i holdskemaet, skal du alligevel følge reglerne for afbud. Hvis du har booket plads til træning på et hold i vores shala, skal du melde afbud senest 2 timer før holdet starter.

Ved for sen afmelding til holdtræning forbeholder vi os ret til at trække kr. 25,-

Afbud til ene-lektioner mod betaling skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

Udebliver du fra et livemodul, bortfalder din ret til træningen, og du kan ikke kræve at deltage på et tilsvarende livemodul senere.

Udebliver du fra op til 10% af undervisningen, påvirker det normalt ikke din eksamen.

Udebliver du fra mellem 10%-20% af undervisningen, vil du ikke kunne bestå eksamen, medmindre du deltager i et opsamlingshold eller køber enetimer som kompensation.

Udebliver du fra mere end 20% af undervisningen (hvilket svarer til mere end 2 hele dage), vil du normalt ikke kunne bestå eksamen.

§8 Ændring af program/datoer/lokation – Force majeure og lign.

Normalt kan du regne med, at program, datoerne og lokation holder den plan som var, da du købte plads. Før Corona/Covid-19 har vi aldrig aflyst eller ændret en eneste dato.
Men... ved nationale eller globale begivenheder/epedimier/pandemier eller andre ting, som – ude af vores hænder – som tvinger os til at udsætte datoer, ændre sammensætningen eller lokalerne – for eksempel af (men ikke begrænset til) hensyn til sikkerheden, forbeholder vi os ret til at ændre datoer, program og lokation for undervisning – det kan for eksempel betyde at undervisningen foregår online eller et andet sted.
Hvis det mod forventning skulle ske, vil vi altid forsøge at rådføre os med deltagerne om datoer og plan, så alle får deres uddannelse.

§9 Værdigenstande

Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Yogauddannelsen v/Tanja Sofie ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§10 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem er du selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Yogauddannelsen v/Tanja Sofie har lovpligtig ansvarsforsikring, men tager generelt ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
 

§11 Sygdom

I tilfælde af sygdom kan det i særlige tilfælde aftales at uddannelsesforløbet udsættes. Afgørelsen om udsættelse træffes af Yogauddannelsen v/Tanja Sofie - og vi kan i den forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet. Enhver udsættelse af uddannelsen koster et gebyr på min. 5-10.000,- kroner, alt efter forløbets pris.

§12 Ferie

Det er ikke muligt at flytte undervisningsweekender pga. ferie.
 

§13 Hold udbud

Udbuddet af hold på yogaskolen svinger efter årstider og efterspørgsel. Som medlem via Yogauddannelsen har du ingen krav på at vi opretholder et bestemt antal hold.

§14 Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato for dit uddannelsesforløb, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. Bemærk at der kan være online-moduler, som starter øjeblikkeligt, og hvis det er tilfældet, vil fortrydelsesretten bortfalde, ligesom der kan være situationer, hvor du køber tæt på deadline, hvilket kan umuliggøre at afsætte din plads – og i disse tilfælde kan du blive bedt om at frasige dig fortrydelsesretten i købsflowet.

§15 Kvittering

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.
 

§16 Kriterier for træk via rater

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med kortdatabasen ved DIPS. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på beløbet. Betalingskortet som benyttes til træk af rater, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§17 Opdatering af kortdata

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge "Brugerprofil" – "Autoriser betalingskort". Ved kontakt til Yogauddannelsen v/Tanja Sofie kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte.
 

§18 Opbevaring af data generelt

Vi udleverer aldrig data til trediepart og tilstræber kun at opbevare data så længe det er nødvendigt i forhold til vores relation til dig og for at kunne dokumentere omsætning mv. overfor myndigheder. Du er til enhver tid berettiget til at vide, hvilke data vi har opbevaret om dig, såfremt du kan identificere dig. En henvendelse om data skal således ske skriftligt, og normalt via samme email, som du brugte, da du købte et produkt.

tanjasofie_outline_hvid.png

Yogauddannelsen v/Tanja Sofie Schøndorff
Undervisningssted: Hældagervej 165, st tv | Bredballe  |  7120 Vejle Ø
(Gratis parkering ved døren)

CVR-35130993
Kontakt: Tanja Sofie Schøndorff
Mobil: 25 67 99 31
E-mail: yoga@tanjasofie.dk

* * *

COOKIES:
Ja, vi bruger cookies (det er ganske harmløst, du kan læse mere om det her)

* * *

Denne side er bygget med Simplero.